Otwarcie kongresu

Wystąpienie Prezesa Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej – Przemysława Jaśkiewicza