Mec. Mateusz Jabłoński

Mec. Mateusz Jabłoński

Wiceprezes Fundacji Przyszłość Pokoleń

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i obecnie student ostatniego semestru Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Business Administration. W grudniu 2014 r. zakończył aplikację adwokacką, zdał egzamin zawodowy i uchwałą z czerwca 2015 r. został wpisany na listę adwokatów w Izbie Wrocławskiej.

Doświadczenie zawodowe rozpoczął w roku 2009, rozwijając swoje umiejętności zarówno poprzez pracę w renomowanej kancelarii prawnej, jak i czołowym, polskim banku.

Bariery w rejestracji organizacji pozarządowych w KRS