Panel I – Organizacje społeczne w porządku wspólnot

Celem panelu będzie przedstawienie roli NGO w organicznym społeczeństwie obywatelskim.
Prelegenci zastanowią się nad miejscem sektora obywatelskiego w porządku wspólnot obok np.
rodziny, ojczyzny, samorządu etc.