Bartosz Pilitowski

Bartosz Pilitowski

Założyciel Fundacji Court Watch Polska

Rocznik ’82. Socjolog, doktorant w Zakładzie Interesów Grupowych Instytutu Socjologii UMK. Od 2007 roku zajmuje się wdrażaniem innowacji oraz organizacją projektów badawczo-rozwojowych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Panel II – Organizacje społeczne a państwo

Celem panelu będzie dyskusja na temat relacji na linii NGO a państwo. Czy sektor pozarządowy stoi w opozycji do instytucji publicznych, czy wskazana jest współpraca i na jakich zasadach.

więcej