Paweł Ozdoba

Paweł Ozdoba

Publicysta

Publicysta, komentator polityczny. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Panel II – Organizacje społeczne a państwo

Celem panelu będzie dyskusja na temat relacji na linii NGO a państwo. Czy sektor pozarządowy stoi w opozycji do instytucji publicznych, czy wskazana jest współpraca i na jakich zasadach.

więcej