Ilona Gosiewska

Ilona Gosiewska

Wiceprezes KIPR, prezes zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen

Wiceprezes KIPR, prezes zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen, koordynator społecznych akcji edukacyjnych, historycznych oraz wymian polskiej młodzieży szkolnej z Białorusi, Litwy, Kazachstanu i Polski.

Realizowała projekty, które prowadzone były w Polsce, a także na Litwie i Białorusi. Przez 9 lat działała społecznie w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska Oddział Dolnośląski, będąc członkiem zarządu w trzech kadencjach tego stowarzyszenia. W roku 2008 została członkiem zarządu Stowarzyszenia Euro-Concret we Wrocławiu, z którym stale współpracuje przy projektach edukacyjnych i społecznych. Od 2009 roku jest prezesem Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN. Stowarzyszenie to zajmuje się przede wszystkim rozwijaniem współpracy z Polonią i Polakamiz zagranicy w takich dziedzinach, jak historia, kultura i działanie na rzecz polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego poza granicami kraju. Organizacja ta również zajmuje się przywracaniem pamięci historycznej poprzez projekty edukacyjne, wydawnicze, inicjatywy historyczne, zadania kulturalne, a także postuluje budowę we Wrocławiu pomnika Żołnierzy Wyklętych. Członkowie stowarzyszenia zajmują się także zbieraniem relacji żyjących świadków historii, uruchamianiem stałego funduszu pomocowego dla kombatantów. Pani Gosiewska była odpowiedzialna za: wspieranie powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych oraz promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego; działania na rzecz rozwoju dialogu między Polakami oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi; współpracę z organizacjami pozarządowymi w Polsce i na świecie. Stowarzyszenie zajmuje się również promocją i wspieraniem edukacji historycznej, a także integrowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną.

Panel IV – Finansowanie NGO