Włodzimierz Dola

Włodzimierz Dola

Prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH

APLIKANT RADCOWSKI PRZY OIRP W WARSZAWIE, ABSOLWENT PRAWA ORAZ ADMINISTRACJI NA UMCS W LUBLINIE ORAZ RETORYKI NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM EKSPERT I TRENER Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ HARCMISTRZ ZHR.

Panel IV – Finansowanie NGO