ks. dr Wojciech Sadłoń

ks. dr Wojciech Sadłoń

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, sekretarz Forum Społecznego Michała Archanioła

Ks. Wojciech Sadłoń (ur. 1983) jest pallotynem, święcenia kapłańskie otrzymał w 2009 r. Z wykształcenia teolog, w 2013 obronił na UKSW pracę doktorską nt. religijnego kapitału społecznego w zakresie socjologii. Od 2006 pracuje w Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego, który prowadzi m.in. badania dotyczące kościelnego trzeciego sektora w Polsce.

Jest sekretarzem Forum Społecznego Michała Archanioła, współpracuje z Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle w Mönchengladbach i Deutches Institut für Community Organizing w Berlinie. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Europejskiej Sieci Badawczej Filantropii. Odbywał staże pastoralne w Ukrainie oraz Moskwie. Jest również duszpasterzem studentów w Akademiku Pallotti-Hostel w Warszawie.

Panel I – Organizacje społeczne w porządku wspólnot

Celem panelu będzie przedstawienie roli NGO w organicznym społeczeństwie obywatelskim. Prelegenci zastanowią się nad miejscem sektora obywatelskiego w porządku wspólnot obok np. rodziny, ojczyzny, samorządu etc.

więcej