Panel IV – Finansowanie NGO

Celem panelu będzie dyskusja nad sposobami finansowania NGO, wraz z przedstawieniem
konkretnych rozwiązań dotyczących finansowania podmiotów sektora.