Paweł Backiel

Paweł Backiel

Prezes zarządu Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Prezes zarządu Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Europartner AKIE (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej)

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Białostockiej. Wykładowca akademicki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska w Warszawie.

Project Manager, trener, doradca, ekspert w kilkudziesięciu projektach współfinansowanych w ramach EFS. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze realizacji działań związanych z ekonomią społeczną. Członek Komitetów Monitorujących: KM PO Wiedza Edukacja Rozwój, KM Polska Wschodnia.

Od 2009 r. uczestniczy w Parlamentarnej Komisji ds. Reformy Prawa Spółdzielczego. Występuje w publicznych mediach jako ekspert prawa spółdzielczego.

Panel IV – Finansowanie NGO