Marcin Pasierbski

Marcin Pasierbski

Sekretarz KIPR, Prezes zarządu Fundacji Służba Niepodległej

Sekretarz KIPR
Prezes zarządu Fundacji Służba Niepodległej

Politolog, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 2014-2015 był wiceprezesem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber, w którym organizował spotkania o tematyce filozoficznej. Był stażystą w wydawnictwie i tygodniku internetowym Teologia Polityczna, prowadził audycje w Akademickim Radiu Kampus. W 2016 roku został Prezesem Fundacji Służba Niepodległej, a w lutym 2017 roku objął funkcję Sekretarza Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, organizacji będącej rzecznikiem i głosem części środowiska pozarządowego. Naukowo zainteresowany myślą polityczną i filozofią polityki.

Prezentacja Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej