Panel II – Organizacje społeczne a państwo

Celem panelu będzie dyskusja na temat relacji na linii NGO a państwo. Czy sektor pozarządowy stoi w
opozycji do instytucji publicznych, czy wskazana jest współpraca i na jakich zasadach.