Joanna Krupska

Joanna Krupska

Związek Dużych Rodzin 3+

Związek Dużych Rodzin 3+

Polska psycholog i działaczka społeczna.
Córka akustyka i działacza na rzecz niewidomych Czesława Marii Puzyny oraz językoznawczymi Jadwigi Puzyniny.
Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podjęła pracę jako asystentka pedagogiki specjalnej. Zaangażowała się w propagowanie idei rodzin wielodzietnych i ich wspieranie. Współtworzyła i została prezesem Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, a także ekspertem ds. rodziny przy Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP.

12 maja 2014, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rodzin wielodzietnych, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Panel II – Organizacje społeczne a państwo

Celem panelu będzie dyskusja na temat relacji na linii NGO a państwo. Czy sektor pozarządowy stoi w opozycji do instytucji publicznych, czy wskazana jest współpraca i na jakich zasadach.

więcej