Piotr Krygiel

Piotr Krygiel

Zastępca dyrektora departamentu społeczeństwa obywatelskiego KPRM

Zastępca dyrektora departamentu społeczeństwa obywatelskiego KPRM

Menedżer projektów, działacz społeczny z 11-letnim doświadczeniem w pracy w III sektorze. W 2004 ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005-2010 pracownik programu „Inicjatywy obywatelskie na Wschodzie” Fundacji im. Stefana Batorego, wspierającym NGO na Białorusi i Ukrainie. W latach 2010-2012 współpracował ze Stowarzyszeniem Szkoła Liderów. W latach 2012-2013 absolwent kursu zarządzania NGO na Western University i stażysta fundacji United Way of London and Middlesex w Kanadzie. Interesuje się ruchami obywatelskimi, dyplomacją publiczną, soft power oraz sprawami Polonii i Polaków na Wschodzie. Uczestnik studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie zajmuje się badaniem „Archipelagu Polskości”.

Panel II – Organizacje społeczne a państwo

Celem panelu będzie dyskusja na temat relacji na linii NGO a państwo. Czy sektor pozarządowy stoi w opozycji do instytucji publicznych, czy wskazana jest współpraca i na jakich zasadach.

więcej