Panel III – Organizacje społeczne a samorządy

Celem panelu będzie ukazanie skomplikowanych relacji na linii samorząd – NGO. Mowa będzie
zarówno o możliwościach współpracy tam gdzie sektor obywatelski może stanowić wsparcie dla
samorządu, jak i niebezpieczeństwie jego podporządkowania.