Wojciech Jachimowicz

Wojciech Jachimowicz

Twórca Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szybie, Redaktor naczelny dwóch czasopism wychodzących na terenie Polski: Merkuriusza Regionalnego i Dziedzictwa Kresowego (do 2015r.)

Urodzony w 1956 r. Autor ponad 130 publikacji wydanych na terenie Polski, autor „Legend Wzgórz Dalkowskich”, sygnatariusz Karty Regionalizmu Polskiego (Wrocław 1994), stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury, organomistrz zajmujący się instrumentami muzycznymi i gromadzący je w swojej Kolekcji Instrumentów Muzycznych (ponad 3000 eksponatów – instrumenty muzyczne klawiszowe i lutnicze, zbiór nut, druków oraz innych pamiątek) w Dworze w Szybie, którego jest właścicielem, regionalista uczestniczący aktywnie w najważniejszych zdarzeniach kulturalnych w regionie i w kraju, działacz wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany za swoją działalność regionalistyczną i na rzecz ochrony zabytków. Autor kolejnej publikacji „Zapach lipy i inne opowiadania”, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Panel III – Organizacje społeczne a samorządy

Celem panelu będzie ukazanie skomplikowanych relacji na linii samorząd – NGO. Mowa będzie zarówno o możliwościach współpracy tam gdzie sektor obywatelski może stanowić wsparcie dla samorządu, jak i niebezpieczeństwie jego podporządkowania.

więcej