Tomasz Stańko

Tomasz Stańko

Prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie

Prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie

Z wykształcenia mgr fizyki, nauczyciel szkół średnich w Lublinie. W czasie studiów na UMCS (1984-1989) w latach 1980-1990 członek nast. instruktor niezależnego harcerstwa w Lublinie, które w tym czasie funkcjonowało pod różnymi nazwami, ale identyfikowane określeniem „Zawiszacy”. Po rejestracji w 1990 r. organizacja nosiła nazwę Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Pełnione funkcje: drużynowy, hufcowy, komendant kilkunastu obozów harcerskich letnich i zimowych. W 2005 r. jeden z inicjatorów reaktywacji Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie, którego jest instruktorem i prezesem do chwili obecnej. Organizator imprez o charakterze patriotyczno – proobronnym w tym rajdów, obozów, ćwiczeń strzelania, walki wręcz, survivalu, wspinaczek itp. oraz imprez kulturalno – oświatowych. Od czterech lat kieruje rozbudową Polowej Drużyny Sokoła, która obecnie liczy na Lubelszczyźnie około 200 osób. Drużyna ta prowadzi profesjonalne szkolenia wojskowe młodzieży starszej (powyżej 16 roku życia). Od 2007 r. organizator corocznego obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży (50-70 uczestników). TG „Sokół” z jego inicjatywy organizuje szereg imprez upamiętniających Żołnierzy Wyklętych i tradycję AK wśród młodzieży Lubelszczyzny (konkursy wiedzy, rajdy szlakiem podziemia, prelekcje) we współpracy z IPN, Tow. Nauk. KUL oraz stowarzyszeniami kombatanckimi.

Panel III – Organizacje społeczne a samorządy

Celem panelu będzie ukazanie skomplikowanych relacji na linii samorząd – NGO. Mowa będzie zarówno o możliwościach współpracy tam gdzie sektor obywatelski może stanowić wsparcie dla samorządu, jak i niebezpieczeństwie jego podporządkowania.

więcej